நேற்றிரவு பகை தலையில் இடி

வான் கரும்புலிகளின் நினைவுப் பாடல்