தமிழீழ மாவீரர் நினைவு நாள் பாடல்கள்

ஊர் பேசும் காதல் - Tamil Eelam Short Film


தமிழீழப் பாடல்கள் VIDEOS
01 மாவீரா நீங்களே மறப்போமா
02 தேசம் பார்த்த அழகு
03 தாய் மண்ணை முத்தமிட
04 வன்னி மண்ணிலே
05 தலைமகனே பிரபாகரனே
06 தேசக்குயிலே - S.G.Shanthan
07 திக்கு தெரியாமல் - New Song
08 வரி வரியாய் - Eelam Ramya
09 ஒரு முறை இரு முறை
10 அம்மா நான் பாடுகிறேன்
11 என்னோடு ஆடடா தன்மான
12 கார்த்திகை 27 கார்த்திகை 27
13 கண்ணுக்குள்ளே வைத்து
14 மானம் ஒன்றே வாழ்வென
15 நம்புங்கள் தமிழீழம் நாளை
16 வீசும் காற்றே தூது செல்லு
17 கண்ணுக்குள்ளே வைத்து
18 ஒளி தீபம் தான் தேசம்
19 கல்லறை தொட்டிலிலே
20 Prabaharan Birthday Song
21 வாழ்க ஈழம் - New Eelam
22 கூண்டுக்குள்ளே - Jessica
23 உறங்கிய தமிழ் - New Eelam
24 Tribute To LTTE Camera Men
25 ஒன்று விழ ஒன்பதாய் எழு
26 நட நட புலியென - LTTE Songs
27 Vaiko Meets Leader Prabaharan
28 தாயக மண்ணே - LTTE Songs
29 மாவீரர் விக்ரர் நினைவுகள்
30 குமரப்பா புலேந்திரன் நினைவு
31 பாடகர் மேயர் சிட்டு
32 LTTE Raju Documentary
33 அடிமையாயாகத் திரிவதுதான்
34 விண்வரும் மேகங்கள்
35 யாகம் தொடங்கிவிட்டோம்
36 இரு விழிகளினால் - Eelam Dance
37 தளராத துணிவோடு - கிட்டு
38 தமிழீழத்தாயே தன்மான
39 தம்பி வருவான் என்
40 தேசத்தின் தலைமகனே
41 Air Tigers of LTTE - Full Documentary
42 மண்ணில் விதைந்த முத்துக்களே
43 மாவீரரே உயிர் கொள்ளும்
44 ஒரு லட்சம் சூரியன்
45 பொங்கிடும் கடல் அலை
46 செந்தமிழ் தூளியிலே
47 தென்றலே கவிதை பாடு
48 உயிர் விழி மழையினை
49 அகவணக்கம் செய்கின்றோம்
50 பூவை போல புன்னகை காட்டு
51 தன் இனம் வாழவே
52 அலைக்கடலில் ஒருராகம்
53 LTTE Singer குட்டிக்கண்ணன்
54 கேணல் கிட்டு Documentaries
55 தமிழீழப் பெண்கள் எழுச்சி நாள்
56 தளராத துணிவோடு கிட்டு
57 லெப் மாலதியின் நினைவலைகள்
58 வான் உயர்ந்த காட்டு இடையே
59 பிரபாகரன் பிறந்த தின பாடல்கள்
60 இந்த மண் எங்களின் சொந்த
61 Truth of the LTTE
62 மாவீரா நீங்களே மறப்போமா
63 தேசம் பார்த்த அழகு
64 தாய் மண்ணை முத்தமிட
65 வன்னி மண்ணிலே
66 தலைமகனே பிரபாகரனே
67 தேசக்குயிலே - S.G.Shanthan
68 திக்கு தெரியாமல் - New Song
69 வரி வரியாய் - Eelam Ramya
70 ஒரு முறை இரு முறை
71 அம்மா நான் பாடுகிறேன்
72 என்னோடு ஆடடா தன்மான
73 கார்த்திகை 27 கார்த்திகை 27
74 கண்ணுக்குள்ளே வைத்து
75 மானம் ஒன்றே வாழ்வென
76 நம்புங்கள் தமிழீழம் நாளை
77 வீசும் காற்றே தூது செல்லு
78 கண்ணுக்குள்ளே வைத்து
79 ஒளி தீபம் தான் தேசம்
80 கல்லறை தொட்டிலிலே
81 Prabaharan Birthday Song
82 வாழ்க ஈழம் - New Eelam
83 கூண்டுக்குள்ளே - Jessica
84 உறங்கிய தமிழ் - New Eelam
85 Tribute To LTTE Camera Men
86 ஒன்று விழ ஒன்பதாய் எழு
87 நட நட புலியென - LTTE Songs
88 Vaiko Meets Leader Prabaharan
89 தாயக மண்ணே - LTTE Songs
90 மாவீரர் விக்ரர் நினைவுகள்
91 குமரப்பா புலேந்திரன் நினைவு
92 பாடகர் மேயர் சிட்டு
93 LTTE Raju Documentary
94 அடிமையாயாகத் திரிவதுதான்
95 விண்வரும் மேகங்கள்
96 யாகம் தொடங்கிவிட்டோம்
97 இரு விழிகளினால் - Eelam Dance
98 தளராத துணிவோடு - கிட்டு
99 தமிழீழத்தாயே தன்மான
100 தம்பி வருவான் என்
101 தேசத்தின் தலைமகனே
102 Air Tigers of LTTE - Full Documentary
103 மண்ணில் விதைந்த முத்துக்களே
104 மாவீரரே உயிர் கொள்ளும்
105 ஒரு லட்சம் சூரியன்
106 பொங்கிடும் கடல் அலை
107 செந்தமிழ் தூளியிலே
108 தென்றலே கவிதை பாடு
109 உயிர் விழி மழையினை
110 அகவணக்கம் செய்கின்றோம்
111 பூவை போல புன்னகை காட்டு
112 தன் இனம் வாழவே
113 அலைக்கடலில் ஒருராகம்
114 LTTE Singer குட்டிக்கண்ணன்
115 கேணல் கிட்டு Documentaries
116 தமிழீழப் பெண்கள் எழுச்சி நாள்
117 தளராத துணிவோடு கிட்டு
118 லெப் மாலதியின் நினைவலைகள்
119 வான் உயர்ந்த காட்டு இடையே
120 பிரபாகரன் பிறந்த தின பாடல்கள்
121 இந்த மண் எங்களின் சொந்த
122 Truth of the LTTE
தமிழீழப் பாடல்கள் VIDEOS
01 விடியும் நேரம் - New Songs
02 Speeches of LTTE Thileepan
03 கல்லறை மேனியர் - மாவீரர்
04 History of LTTE Heroes
05 Prabaharan 60th Birthday
06 History of மாவீரர் நாள்
07 Prabaharan Birthday Programme
08 மாவீரர் சாகும் - Eelam Dance
09 கார்த்திகை - Dance Songs
10 உலக தமிழா - Eelam Dance
11 மழையே மழையே - New Songs
12 உலகிலும் பெரிது
13 Prabaharan - MGR Relationship
14 தமிழ் ஈழத்தின் அழகு
15 ஏறுது பார் கொடி - Old Songs
16 அலையும் முகில்களே - New
17 கல்லறை உறைந்த - New Songs
18 Eelam Song Dance - Canada
19 மானம் ஒன்றே - By Ramya
20 அன்பான ஈழக்கடலே
21 விழி கசிந்து - Thenisai Sellappa
22 ஒரு நாள் விடியும் - LTTE Song
23 அன்னை தமிழ் மண்ணே
24 ஓடு ஓடு ஓடு நீயும்
25 சக்தி வீட்டுப் பெடியன்
26 எம் சோதிய படையணி
27 எடு கையில் வெடி குண்டை
28 தீலிபன் வரலாற்று உரைகள்
29 தோழர்களே தோழர்களே
30 நீரடியில் நீந்திச் சென்ற
31 லட்சியம் அதை நெஞ்சினில்
32 வங்க கடலே வாழ்த்து சொல்லு
33 தோழயே என் தோழியே
34 மண்ணில் விதைந்த முத்துக்களே
35 ஈழத்து அம்மா பாடல்
36 கரும்புலி மேஜர் நிலவன்
37 காற்றும் ஒருகணம் வீச
38 தீக்குளித்த தளபதிகள்
39 பிரிகேடியர் தமிழ்ச்செல்வன்
40 LTTE Sea Tigers A Short History
41 Air Tigers of LTTE - Full Documentary
42 வீரம் விளை பூமி
43 எழுந்தான் தலைவன்
44 காலை சூரியன் பாரு பாரு
45 மக்களெல்லாம் மக்களெல்லாம்
46 முத்துக்குமார் பாடல்
47 பூமித்தாயே சிவந்தாயா
48 பகை வாழும் தலைநகரில்
49 உலக தமிழினமே எண்ணிப்பார்
50 ஏழு கடல்களும் பாடட்டும்
51 வணக்கம் சொல்லி மாவீரர் பாடல்
52 கரும்புலிகள் என நாங்கள்
53 History of LTTE Prabaharan
54 காந்தரூபன் வாழுகின்ற
55 மாவீரர் யாரோ என்றால்
56 விடுதலைப் புலி தங்கச்சி
57 கடலதை நாங்கள் வெல்லுவோம்
58 சங்கு முழங்கடா தமிழா
59 வாருங்கள் புலிகளே - New Eelam
60 கண்மணியே கண்ணுறங்கு
61 விடியும் நாளை - Eelam Dance
62 மாவீரா நீங்களே மறப்போமா
63 தேசம் பார்த்த அழகு
64 தாய் மண்ணை முத்தமிட
65 வன்னி மண்ணிலே
66 தலைமகனே பிரபாகரனே
67 தேசக்குயிலே - S.G.Shanthan
68 திக்கு தெரியாமல் - New Song
69 வரி வரியாய் - Eelam Ramya
70 ஒரு முறை இரு முறை
71 அம்மா நான் பாடுகிறேன்
72 என்னோடு ஆடடா தன்மான
73 கார்த்திகை 27 கார்த்திகை 27
74 கண்ணுக்குள்ளே வைத்து
75 மானம் ஒன்றே வாழ்வென
76 நம்புங்கள் தமிழீழம் நாளை
77 வீசும் காற்றே தூது செல்லு
78 கண்ணுக்குள்ளே வைத்து
79 ஒளி தீபம் தான் தேசம்
80 கல்லறை தொட்டிலிலே
81 Prabaharan Birthday Song
82 வாழ்க ஈழம் - New Eelam
83 கூண்டுக்குள்ளே - Jessica
84 உறங்கிய தமிழ் - New Eelam
85 Tribute To LTTE Camera Men
86 ஒன்று விழ ஒன்பதாய் எழு
87 நட நட புலியென - LTTE Songs
88 Vaiko Meets Leader Prabaharan
89 தாயக மண்ணே - LTTE Songs
90 மாவீரர் விக்ரர் நினைவுகள்
91 குமரப்பா புலேந்திரன் நினைவு
92 பாடகர் மேயர் சிட்டு
93 LTTE Raju Documentary
94 அடிமையாயாகத் திரிவதுதான்
95 விண்வரும் மேகங்கள்
96 யாகம் தொடங்கிவிட்டோம்
97 இரு விழிகளினால் - Eelam Dance
98 தளராத துணிவோடு - கிட்டு
99 தமிழீழத்தாயே தன்மான
100 தம்பி வருவான் என்
101 தேசத்தின் தலைமகனே
102 Air Tigers of LTTE - Full Documentary
103 மண்ணில் விதைந்த முத்துக்களே
104 மாவீரரே உயிர் கொள்ளும்
105 ஒரு லட்சம் சூரியன்
106 பொங்கிடும் கடல் அலை
107 செந்தமிழ் தூளியிலே
108 தென்றலே கவிதை பாடு
109 உயிர் விழி மழையினை
110 அகவணக்கம் செய்கின்றோம்
111 பூவை போல புன்னகை காட்டு
112 தன் இனம் வாழவே
113 அலைக்கடலில் ஒருராகம்
114 LTTE Singer குட்டிக்கண்ணன்
115 கேணல் கிட்டு Documentaries
116 தமிழீழப் பெண்கள் எழுச்சி நாள்
117 தளராத துணிவோடு கிட்டு
118 லெப் மாலதியின் நினைவலைகள்
119 வான் உயர்ந்த காட்டு இடையே
120 பிரபாகரன் பிறந்த தின பாடல்கள்
121 இந்த மண் எங்களின் சொந்த
122 Truth of the LTTE